Books LIVE Community Sign up

Login to BooksLIVE

Forgotten password?

Forgotten your password?

Enter your username or email address and we'll send you reset instructions

Books LIVE

Umuzi

@ Books LIVE

Umuzi Latest

Verweerskrif deur Antjie Krog die onderwerp van navorsingsprojek aan Universiteit van Fort Hare

VerweerskrifBody BereftEnkele verse uit Verweerskrif deur Antjie Krog (in Engels beskikbaar as Body Bereft) was onlangs die onderwerp van ‘n navorsingsprojek deur Susan Smith van die Departement Afrikaans, Universiteit van Fort Hare. LitNet Akademies, ‘n geakkrediteerde Suid-Afrikaanse vaktydskrif, het die gevolglike artikel geplaas.

Smith skryf: “Die aard van die gekose gedigte van Krog bied die basis vir ’n ondersoek na die materialiteit van plek en die dinamiese emotiewe en interaktiewe uitruiling wat plaasvind waar die plek van die liggaam en die liggaam van die plek met mekaar in ontmoeting tree. Die uitruiling behels nie net kulturele en sosiale uitdrukkings nie, maar onder andere ook uitdrukkings van gemoed en toonaard wat as sensoriese uitdrukkings bestempel kan word.”

Lees “Plek as liggaam en liggaam as plek. Tendense van die nuwe materialisme en interaksie tussen mens en plek in enkele tekste uit Verweerskrif (2006) van Antjie Krog”, al is dit net vir uittreksels uit Krog se bundel:

In die volgende versreëls neem die berg byvoorbeeld die vorm van ’n vrou aan wat uitbundig uiting aan haar stralende voorkoms gee:

die berg gooi die wolke soos ’n
mantel van
haar af en staan eensklaps

met nat klip-
kamaste stralend
[…]
dan stapel sy haar stem in
volle toon-
hoogtes van klip en sing (73).

As vrou dra die berg in hierdie versreëls ’n mantel en kamaste en sy sing – menslike aksies waardeur die berg beliggaam en van emosies voorsien word. Die vreugdevolle stemming en voorkoms van die berg (“stralend”) resoneer in die gemoed van die spreker-digter, waardeur intra-aksie bewerkstellig word deur aksie (“sing”) en reaksie (“duisel”, “antwoord”). Die spreker-digter en die berg tree in gesprek met mekaar en ’n uitruil van emosies vind plaas; die berg “antwoord” – ’n aanduiding van woord en wederwoord:

[…] jy dui-
sel van geluk. Sketterend skep
kadanse
elke antwoord (73).

Boekbesonderhede